wtorek, 28 lutego 2017

Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Rodzice!
W związku z licznymi zapytaniami w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zgodnie z Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe brzmią:
Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1)  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
Informacje na temat rekrutacji zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej oraz na  tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola i szkoły.
Jolanta Rudka 

Konkurs cegiełkowy

W grupie "Tygrysków" zakończyła się II edycja konkursu cegiełkowego. Dzieci, które zebrały najwięcej cegiełek to; Nadia, Karolinka, Rozalka Ignaś, Kuba. Gratulujemy i zachęcamy do dalszego zdobywania cegiełek.

Urodziny kolegi z grupy "Tygrysków"

Kolejne urodziny w naszej grupie.

piątek, 24 lutego 2017

środa, 22 lutego 2017

"Maluszki" w świecie figur

Wcale nie musimy znać nazwy wszystkich otaczających nas figur, aby się nimi bawić. Potrafimy je odszukać, czasem nawet nazwać, ale na pewno chętnie nimi manipulujemy, układamy przeróżne kompozycje i odtwarzamy m.in. figurowy pociąg.  GALERIA