Misja

W naszym przedszkolu dziecko:
• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;
• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze;
• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich;
• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;
• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza