sobota, 11 lipca 2015

"Zielone Serce"

Od listopada 2014r. gr. 01,02 prowadzona była innowacja pt. „Zielone serce”-Istotą innowacji było wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej, najbliższego otoczenia oraz edukacji ekologicznej. W trakcie prowadzenia zajęć stwarzane były sytuacje sprzyjające poznawaniu przyrody, budzenie zainteresowania nią, kształtowaniu wrażliwości na środowisko oraz pogłębianiu treści programowych poprzez wyjścia do różnych środowisk naturalnych- pobliskie łąki; las. Podczas realizowania innowacji przyrodniczej dzieci miały możiwość odwiedzić Nadleśnictwo Kobiór- spotkanie z leśniczym, przybliżenie pracy służb leśnych, poznanie środwiska-fauny i flory leśnej, żywa lekcja w lesie; pola- wyjścia do Państwa Grolik; gospodarstwo hodowlane u Państwa Helios - hodowla owiec, park- Park Pszczyński oraz staw; Zajęcia często odbywały się na zasadzie doświadczeń, kontaktu z przyrodą np. dokarmianie ptaków „Poznajemy gości zimowej stołówki”, obserwacja przyrody omwienie roli takich owadów jak: pszczoła, mrówka, biedronka. Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody powodowała wzrost ich świadomości na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i sprawiła, że właściwie reagują na nieodpowiednie zachowania innych ludzi. Kształtowany był u dzieci przyjazny stosunek do wszystkich zwierząt i roślin, rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków, mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony przyrody i nie niszczenie jej bogactw. Dzieci poznały cykle rozwojowe niektórych roślin oraz zwierząt miejsce miało założenie hodowli cebuli, fasoli, rzeżuchy, owsa itp. i prowadzenie systematycznej obserwacji. Dzieci miały okazję zaobserwować zaćmienie słońca co wiązało się z tematem “Poznanie naszej Galaktyki”, roli słońca, charakterystycznych cech planet krążących wokół Słońca.

Podczas realizacji innowacji kształtowane były aktywności:
-społeczne
-językowe
-poznawcze
-artystyczne
-ruchowe i zdrowotne.
Dzieci wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata” na terenie naszej miejscowości, oraz „Drzewko za surowce”- w Bielsku Białej, zbiórka makulatury, baterii i plastikowych zakrętek, dzięki czemu mogliśmy utworzyć piękne rabatki na terenie przedszkola oraz zasadzić kilka gatunków drzew.
Innowacja zakończona została w czerwcu 2015r. galeria

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza